Onderwerp: Huurwoning

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

Check een huurverhoging die ingaat in de periode 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018

U kunt hier controleren of het huurverhogingsvoorstel binnen de wettelijke grenzen ligt. U heeft daarvoor nodig:

  • uw huidige huur;
  • de nieuwe huur;
  • het puntenaantal van uw woning, kamer of woonwagen.

Let op:

  • Deze check geldt voor huurverhogingen vanaf 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018. Huurverhogingen vanaf 1 juli 2018 zijn niet opgenomen in deze check.
  • Voor monumentenwoningen zijn er extra toeslagen bovenop de maximale huurprijs.

* Verplichte velden

Legenda bij deze vier woningtypen:

Zelfstandige woning
Dit is een woning met een eigen toegang, die de bewoner kan bewonen zonder afhankelijk te zijn van wezenlijke voorzieningen van buitenaf.Let op! voor zelfstandige woningen met een geliberaliseerde huurovereenkomst geldt geen maximale huurverhoging en geldt deze rekenmodule niet.
Onzelfstandige woning
Dit zijn kamers en etages met gedeelde voorzieningen in woongebouwen. Onzelfstandige woningen hebben (meestal) geen eigen toegang, geen eigen keuken of toilet.
Woonwagen
Dit is een woonruimte die is geplaatst op een standplaats en die in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst. Onder woonwagen wordt niet verstaan: een woonwagen met een eigen aandrijving en een wagen waarvoor bij verplaatsing over de weg geen ontheffing voor de Wegenverkeerswet 1994 of voorschriften voor verkeersregels en verkeerstekens zijn vereist (dus campers en caravans zijn geen woonwagens).
Standplaats
Dit is een stuk grond, bestemd voor het plaatsen van een woonwagen, waarop voorzieningen aanwezig zijn die op het leidingnet van de openbare nutsbedrijven, van andere instellingen of van gemeenten kunnen worden aangesloten (zoals gas, elektriciteit, water).

Vul hier uw huidige, kale huurprijs in zonder punt en euroteken (bijvoorbeeld: € 1.379,25 noteert u als 1379,25).

Vul hier de nieuwe, kale huurprijs in zonder punt en euroteken (bijvoorbeeld: € 1.379,75 noteert u als 1379,75).

Vul hier het puntenaantal van uw woning, standplaats of woonwagen in. Dit is nodig om de maximaal toegestane huur te kunnen berekenen. Als u een zeldzaam hoog puntenaantal invoert kan de berekening niet meer exact worden uitgevoerd maar alleen bij benadering.